Website Banner
    
 

 

   

ร่วมงานถวายพระพร 
5  ธันวา มหาราช

  ร่วมการสร้างเครือข่าย และสนับสนุนงานตำรวจ
 เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม
และรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของปรชาชน
 
  
     

 

มูลนิธิส่งเสริมการรักษาความปลอดภัย
และการป้องกันอาชญากรรม
  ร่วมฝึกอบรม  โครงการ  PARA-POLICE
โครงการตำรวจชุมชน  นนทบุรี
     
   

 

ร่วมงานกับสำนักงานเลขานุการกองทัพบก
วิถีไทยย้อนยุคเพื่อการส่งมอบ
สถานีรถไฟหลวงจิตรลดา
 
  สมาชิกชมรมผู้ประกอบการ  11 

 


 
Current Pageid = 16